Zahradní 513, 344 67 Domažlice

Tel.: +420 379 722 757-8
Fax: +420 379 768 739
E-mail: sprava@dsn-domazlice.cz
Web: www.dsn-domazlice.cz

Poruchová linka: +420 603 597 163

14.6. 2019
 Aktualizace sekce "Produkty a služby" - přidání sekce "Revize plynového zařízení"

5.4. 2019
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti"

1.2. 2019
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Ceník služeb"

10. 10. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty"

25. 09. 2018
 Aktualizace webu a databáze

12. 09. 2018
 Aktualizace sekce "GDPR"/ "Záznamy o činnostech zpracování"

20. 08. 2018
 Aktualizace sekce "Zákaznické centrum" / "Ke stažení", "Kontakty" a "Struktura společnosti"

04. 05. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti" 

15. 06. 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, ve pátek 23. 06. 2017 bude Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. pro veřejnost uzavřena. V naléhavých případech nás bude možné kontaktovat telefonicky. Za způsobené komplikace se omlouváme.

08. 06. 2017
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti" 
Způsob stanovení kupní ceny bytů – v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje

Kupní cena jednotky se stanoví podle následujícího vzorce

(0, 4 * Cd * Ppj) / Ppv + (Cp + Pci + Czp + Cs + Ki)

kde

Cd je cena domu v Kč stanovená na základě znaleckého posudku vyhotoveného oceňováním stavby nákladovým způsobem z podnětu města Domažlice,

Ppv je součet výměr podlahových ploch všech bytových jednotek v domě v m2

Cp je cena v Kč za spoluvlastnický podíl na pozemku, na kterém se nachází budova, v níž je prodávaná jednotka umístěna, přičemž tato cena bude představovat část ceny pozemku stanovené znaleckým posudkem vyhotoveným z podnětu města Domažlice, která bude odpovídat spoluvlastnickému podílu kupujícího na společných částech domu

Pci je podíl kupujícího v Kč na ceně investic a oprav provedených městem Domažlice v domě v letech 2006 a následujících, kdy částka vynaložených nákladů přesáhla 5 000,- Kč v jednotlivém případě, přičemž tento podíl bude představovat část z celkové ceny vynaložené městem na tyto investice a opravy, která bude odpovídat spoluvlastnického podílu kupujícího na společných částech domu

Czp je zůstatková cena vybavení bytu nebo zařizovacích předmětu (např. kuchyňská linka, sporák, vestavěné skříně, boiler, vana, apod.) stanovená na základě vyhlášky 176/1993 Sb., a stanovené životnosti zařizovacích předmětů ke dni učinění nabídky dle Čl. 5 odst. 3 Zásad k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje

Cs – cena za služby poskytnuté v souvislosti s prodejem bytu (prohlášení vlastníka, schéma a vymezení jednotlivých bytů, příslušenství a společných prostor, zpracování kupní smlouvy náklady na pořízení znaleckého posudku)

Ki – částku odpovídající nákladům vynaloženým městem na opravy a úpravy bytu provedené v letech 2006 a následujících, kdy částka vynaložených nákladů přesáhla 5 000,- Kč v jednotlivém případě

Ing. Miroslav Mach
starosta města Domažlice
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města Domažlice
v. r.