Zahradní 513, 344 67 Domažlice

Tel.: +420 379 722 757-8
Fax: +420 379 768 739
E-mail: sprava@dsn-domazlice.cz
Web: www.dsn-domazlice.cz

Poruchová linka: +420 603 597 163

14.6. 2019
 Aktualizace sekce "Produkty a služby" - přidání sekce "Revize plynového zařízení"

5.4. 2019
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti"

1.2. 2019
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Ceník služeb"

10. 10. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty"

25. 09. 2018
 Aktualizace webu a databáze

12. 09. 2018
 Aktualizace sekce "GDPR"/ "Záznamy o činnostech zpracování"

20. 08. 2018
 Aktualizace sekce "Zákaznické centrum" / "Ke stažení", "Kontakty" a "Struktura společnosti"

04. 05. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti" 

15. 06. 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, ve pátek 23. 06. 2017 bude Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. pro veřejnost uzavřena. V naléhavých případech nás bude možné kontaktovat telefonicky. Za způsobené komplikace se omlouváme.

08. 06. 2017
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti" 
II. vlna prodeje

Zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje

Zastupitelstvo města Domažlice schválilo svým usnesením č. 1026, dne25.06.2008 podle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, tyto zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice (dále jen „zásady"). Čl. 1 Základní ustanovení ...

Způsob stanovení kupní ceny bytů – v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje

Kupní cena jednotky se stanoví podle následujícího vzorce (0, 4 * Cd * Ppj) / Ppv + (Cp + Pci + Czp + Cs + Ki) kde Cd je cena domu v Kč stanovená na základě znaleckého posudku vyhotoveného oceňováním stavby nákladovým způsobem z podnětu města Domažlice, Ppv je součet výměr podlahových ploch všech ...

Seznam domů pro II. vlnu prodeje – 1. etapa

Předměstí Ulice Č.p. St. parcela č. Hořejší předměstí Kozinova 143 1386/1 Hořejší předměstí Kozinova 144 1386/2 Hořejší předměstí Kozinova 154 1627 Hořejší předměstí Kozinova 155 1626 Hořejší předměstí Kozinova 156 1625 Hořejší předměstí Kozinova 157 1624 Bezděkovské předměstí Masarykova 404 1390 ...

Seznam domů pro II. vlnu prodeje – 2. etapa

Předměstí Ulice Č.p. St. parcela č. Hořejší předměstí 28. října 140 Hořejší předměstí 28. října 141 Hořejší předměstí 28. října 142 Hořejší předměstí Kosmonautů 159,160 Hořejší předměstí Kosmonautů 161,162 Hořejší předměstí Kosmonautů 163,164 Hořejší předměstí Kozinova 97 Hořejší předměstí Kozino ...