Zahradní 513, 344 67 Domažlice

Tel.: +420 379 722 757-8
Fax: +420 379 768 739
E-mail: sprava@dsn-domazlice.cz
Web: www.dsn-domazlice.cz

Poruchová linka: +420 603 597 163

1.2. 2019
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Ceník služeb"

10. 10. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty"

25. 09. 2018
 Aktualizace webu a databáze

12. 09. 2018
 Aktualizace sekce "GDPR"/ "Záznamy o činnostech zpracování"

20. 08. 2018
 Aktualizace sekce "Zákaznické centrum" / "Ke stažení", "Kontakty" a "Struktura společnosti"

04. 05. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti" 

15. 06. 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, ve pátek 23. 06. 2017 bude Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. pro veřejnost uzavřena. V naléhavých případech nás bude možné kontaktovat telefonicky. Za způsobené komplikace se omlouváme.

08. 06. 2017
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti" 

05. 09. 2016
 Aktualizace sekce "Kontakty"  "Struktura společnosti"  "Provoz tepelného hospodářství"

06. 05. 2016
 Aktualizace sekce "Kontakty"
Provoz ekonomický

Ekonomický provoz zajišťuje komplexní zpracování podvojného účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví je vedeno jak podrobně na hospodaření jednotlivých provozů (případně i jednotlivých středisek na provozech), tak i souhrnně za hospodaření celé společnosti. Výsledky hospodaření jsou čtvrtletně předkládány vlastníkovi ke schválení a na vědomí o hospodaření a řízení společnosti.

Detail [›]Účtárna
Účtárna
Detail [›]Účtárna
Účtárna
Detail [›]Pokladna
Pokladna

Činnost provozu správy zajišťuje administrativu všem provozům společnosti, vede mzdovou a personální agendu a všechny činnosti s tím související. Zpracovává měsíční přiznání DPH, roční vyúčtování dodávek tepla a TUV, přijímá hotovostní platby na pokladně apod.

Na základě mandátní smlouvy s Městem Domažlice vede účetnictví hospodářské činnosti, provádí a předkládá čtvrtletní uzávěrky, vede veškerou agendu účetnictví bytů a nebytových prostor, zajišťuje vymáhání dlužných pohledávek právní cestou, zprostředkovává prodej bytů apod.

Společnost dále vede účetnictví 75 společenstvím vlastníků na základě mandátních smluv, kde v ekonomické oblasti zajišťuje tyto služby

  • vedení podvojného účetnictví – kompletní účetnictví (pokladna, bankovní výpisy, přijaté a vydané faktury, vnitřní doklady)
  • zpracování roční účetní uzávěrky, zprávy o hospodaření společenství, roční vyúčtování fondu oprav
  • evidenci vlastníků jednotek, vč.spolubydlících osob, předpis a platby záloh a náklady spojené s užíváním bytu, vedení účetnictví apod.
  • vede evidenci neplatičů, provádí upomínky, výpočet penále, zpracovává podklady pro právní řízení
  • provádí roční vyúčtování spotřeby vody, tepla, služeb nákladů spojených s užíváním bytu (k 30.4. následující roku), vypořádání přeplatků a nedoplatků
  • vyřizuje pojistné události, uzavírá v zastoupení SVJ pojištění domu
  • zpracování podkladů pro poskytnutí úvěrů, stavebních spoření
  • připravuje poklady pro shromáždění vlastníků, příp.zajištění notáře (pozvánky, prezenční listiny apod.)
  • korespondenci s úřady