Zahradní 513, 344 67 Domažlice

Tel.: +420 379 722 757-8
Datová schránka: b94zfrw
E-mail: sprava@dsn-domazlice.cz
Web: www.dsn-domazlice.cz

Poruchová linka: +420 603 597 163

21. 1. 2020
Provedena aktualizace ceníku služeb. Pro rychlý přístup klikněte ZDE.

16. 12. 2019

 V pondělí  23. 12. 2019 bude otevřeno do 15:30

 V pátek  27. 12. 2019 bude pro veřejnost zavřeno 

25. 11. 2019

Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Účetní/Pokladní - více informací ZDE

14.6. 2019
 Aktualizace sekce "Produkty a služby" - přidání sekce "Revize plynového zařízení"

5.4. 2019
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Struktura společnosti"

1.2. 2019
 Aktualizace sekce "Kontakty" a "Ceník služeb"

10. 10. 2018
 Aktualizace sekce "Kontakty"

25. 09. 2018
 Aktualizace webu a databáze

12. 09. 2018
 Aktualizace sekce "GDPR"/ "Záznamy o činnostech zpracování"

20. 08. 2018
 Aktualizace sekce "Zákaznické centrum" / "Ke stažení", "Kontakty" a "Struktura společnosti"
Provoz ekonomický

Ekonomický provoz zajišťuje komplexní zpracování podvojného účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví je vedeno jak podrobně na hospodaření jednotlivých provozů (případně i jednotlivých středisek na provozech), tak i souhrnně za hospodaření celé společnosti. Výsledky hospodaření jsou čtvrtletně předkládány vlastníkovi ke schválení a na vědomí o hospodaření a řízení společnosti.

Detail [»]Účtárna
Účtárna
Detail [»]Účtárna
Účtárna
Detail [»]Pokladna
Pokladna

Činnost provozu správy zajišťuje administrativu všem provozům společnosti, vede mzdovou a personální agendu a všechny činnosti s tím související. Zpracovává měsíční přiznání DPH, roční vyúčtování dodávek tepla a TUV, přijímá hotovostní platby na pokladně apod.

Na základě mandátní smlouvy s Městem Domažlice vede účetnictví hospodářské činnosti, provádí a předkládá čtvrtletní uzávěrky, vede veškerou agendu účetnictví bytů a nebytových prostor, zajišťuje vymáhání dlužných pohledávek právní cestou, zprostředkovává prodej bytů apod.

Společnost dále vede účetnictví 75 společenstvím vlastníků na základě mandátních smluv, kde v ekonomické oblasti zajišťuje tyto služby

  • vedení podvojného účetnictví – kompletní účetnictví (pokladna, bankovní výpisy, přijaté a vydané faktury, vnitřní doklady)
  • zpracování roční účetní uzávěrky, zprávy o hospodaření společenství, roční vyúčtování fondu oprav
  • evidenci vlastníků jednotek, vč.spolubydlících osob, předpis a platby záloh a náklady spojené s užíváním bytu, vedení účetnictví apod.
  • vede evidenci neplatičů, provádí upomínky, výpočet penále, zpracovává podklady pro právní řízení
  • provádí roční vyúčtování spotřeby vody, tepla, služeb nákladů spojených s užíváním bytu (k 30.4. následující roku), vypořádání přeplatků a nedoplatků
  • vyřizuje pojistné události, uzavírá v zastoupení SVJ pojištění domu
  • zpracování podkladů pro poskytnutí úvěrů, stavebních spoření
  • připravuje poklady pro shromáždění vlastníků, příp.zajištění notáře (pozvánky, prezenční listiny apod.)
  • korespondenci s úřady