Nájemné

Ceny nájemného - aktualizováno 14.3.2023

Základní pojmy – pro účely tohoto zákona se rozumí:

základní nájemné – v současné době byty I. a II. kategorie
snížené nájemné – bytem se sníženou kvalitou se rozumí byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství (zák. 107/2006 §2 část e) - v současné době byty III. a IV. Kategorie.

Rada města svým usnesením č. 350 ze dne 14.2.2023 schválila navýšení roční sazby nájemného od 1.4.2023 za pronájem bytů ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst 10% u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 74,51 Kč/m2/měsíčně (46,58 Kč/m2/měsíčně u bytu se sníženou kvalitou)

 Změna v % a výsledné nájemné od 1. 4. 2023:

 

Nájemné od

1.4.2022[Kč/m2]

Navýšení od

1.4.2023[%]

Nájemné od

1.4.2023[Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

74,51

10,00

81,96

Domažlice - snížená kvalita

46,58

10,00

51,24

Třebnice - základní kvalita

46,58

10,00

51,24


Rada města svým usnesením č. 4483 ze dne 1.2.2022 schválila navýšení roční sazby nájemného od 1.4.2022 za pronájem bytů ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst 3,8 % u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 71,78 Kč/m2/měsíčně (44,87 Kč/m2/měsíčně u bytu se sníženou kvalitou)

Změna v % a výsledné nájemné od 1. 4. 2022:

 

Nájemné r. 2021[Kč/m2]

Navýšení od 1.4.2022[%]

Nájemné od

1.4.2022[Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

71,78

3,8

74,51

Domažlice - snížená kvalita

44,87

3,8

46,58

Třebnice - základní kvalita

44,87

3,8

46,58

 

 Změna v % a výsledné nájemné od 1. 4. 2021:

 

Nájemné r. 2020[Kč/m2]

Navýšení od 1.4.2021[%]

Nájemné od

1.4.2021[Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

69,55

3,2

71,78

Domažlice - snížená kvalita

43,48

3,2

44,87

Třebnice - základní kvalita

43,48

3,2

44,87

 

 

Rada města svým usnesením č. 1583 ze dne 21.1.2020 schválila navýšení roční sazby nájemného od 1.4.2020 za pronájem bytů ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst 2,8 % u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 67,66 Kč/m2/měsíčně (42,30 Kč/m2/měsíčně u bytu se sníženou kvalitou)

 Změna v % a výsledné nájemné od 1. 4. 2020:

 

Nájemné r. 2019[Kč/m2]

Navýšení od 1.4.2020[%]

Nájemné od

1.4.2020[Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

67,66

2,8

69,55

Domažlice - snížená kvalita

42,30

2,8

43,48

Třebnice - základní kvalita

42,30

2,8

43,48

 

Rada města svým usnesením č. 363 ze dne 19.2.2019 schválila navýšení roční sazby nájemného od 1.4.2019 za pronájem bytů ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst 2,1 % u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 66,27 Kč/m2/měsíčně (41,43 Kč/m2/měsíčně u bytu se sníženou kvalitou)

 Změna v % a výsledné nájemné od 1. 4. 2019:

 

Nájemné r. 2018[Kč/m2]

Navýšení od 1.4.2019[%]

Nájemné od

1.4.2019[Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

64,65

2,1

66,27

Domažlice - snížená kvalita

41,43

2,1

42,30

Třebnice - základní kvalita

41,43

2,1

42,30

 

Rada města na svém 37. zasedání konaného 15. 5. 2012 přijala usnesení č. 2328, kterým schválila od 1. 1. 2013 sbližování sazeb nájemného v městských bytech tak, že výše dosavadního nájemného se automaticky k 1. 1. daného roku zvýší o 6,25% do doby dosažení hranice smluvního nájemného, tj. 64,65 Kč/m2 (u bytů se základní kvalitou) a 40,42 Kč/m2 (u bytů se sníženou kvalitou). Pokud by v důsledku zvýšení mělo nájemné v určitém roce přesáhnout maximální sazbu 64,65 Kč/m2 (u bytů se základní kvalitou) a 40,42 Kč/m(u bytů se sníženou kvalitou), dojde ke zvýšení pouze do výše maximální sazby. V letech následujících po roce, kdy došlo ke zvýšení nájemného podle předchozí věty, je pronajímatel oprávněn zvyšovat nájemné s účinností od 1. 4. daného kalendářního roku vždy o míru inflace za předchozí kalendářní rok vydanou ČSÚ.

Změna v % a výsledné nájemné od 1. 1. 2018:

 

Nájemné od 1. 1. 2017 [Kč/m2]

Navýšení od 1. 1. 2018 [%]

Nájemné od 1. 1. 2018 [Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

60,82

6,25

64,65

Domažlice - snížená kvalita

40,42

0

40,42

Třebnice - základní kvalita

34,47

6,25

36,62

Změna v % a výsledné nájemné od 1. 1. 2017:

 

Nájemné r. 2016 [Kč/m2]

Navýšení od 1. 1. 2017 [%]

Nájemné od 1. 1. 2017 [Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

57,24

6,25

60,82

Domažlice - snížená kvalita

40,42

0

40,42

Třebnice - základní kvalita

32,44

6,25

34,47

Změna v % a výsledné nájemné od 1. 1. 2016:

 

Nájemné od 1. 1. 2015 [Kč/m2]

Navýšení od 1. 1. 2016 [%]

Nájemné od 1. 1. 2016 [Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

53,87

6,25

57,24

Domažlice - snížená kvalita

40,42

0

40,42

Třebnice - základní kvalita

30,53

6,25

32,44

Změna v % a výsledné nájemné od 1. 1. 2015:

 

Nájemné r. 2014 [Kč/m2]

Navýšení od 1. 1. 2015 [%]

Nájemné od 1. 1. 2015 [Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

50,70

6,25

53,87

Domažlice - snížená kvalita

40,42

0

40,42

Třebnice - základní kvalita

28,73

6,25

30,53

Změna v % a výsledné nájemné od 1. 1. 2014:

 

Nájemné r. 2013 [Kč/m2]

Navýšení od 1. 1. 2014 [%]

Nájemné od 1. 1. 2014 [Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

47,72

6,25

50,70

Domažlice - snížená kvalita

40,42

0

40,42

Třebnice - základní kvalita

27,04

6,25

28,73

Změna v % a výsledné nájemné od 1. 1. 2013:

 

Nájemné r. 2010 - 2012 [Kč/m2]

Navýšení od 1. 1. 2013 [%]

Nájemné od 1. 1. 2013 [Kč/m2]

Domažlice - základní kvalita

44,91

6,25

47,72

Domažlice - snížená kvalita

40,42

0

40,42

Třebnice - základní kvalita

25,45

6,25

27,04

Archiv - Ceny nájemného