Přeskočit služby

Novinky

05.02.2024

Upozornění

Dne 8.2.2024 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie nepůjdou na DSN pevné telefonní linky. V nutných připadech prosím volejte na...
VÍCE ZDE

13.12.2023

Cena tepla pro rok 2024

Schválená cena tepla pro rok 2024 : 1042,84,- Kč/GJ          bez DPH.      
VÍCE ZDE

08.08.2023

Dětské dopravní hřiště - omezení provozu

V době konání Chodských slavností- Vavřinecké pouti bude areál uzavřen.
VÍCE ZDE

08.08.2023

Dětské dopravní hřiště pro veřejnost

Informujeme občany, že dětské dopravní hřiště je otevřeno pro veřejnost ve dnech:  - pátek 13:00 h - 19:00 h - sobota 10:00 h...
VÍCE ZDE


Archiv novinek >>

Profil společnosti

Společnost Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. (dále jen DSN) byla založena 1.4.2001 reorganizací příspěvkové organizace. DSN je 100% vlastněná Městem Domažlice a zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Plzeň, oddíl C vložka 13277.

Hlavním předmětem činnosti organizace je správa nemovitostí a výroba tepla a TUV. V souvislosti s výrobou tepla a TUV jsme držitelem příslušné licence a koncese na provoz této činnosti. Tepelná energie je dodávána jak do objektů vlastněné Městem Domažlice (byty, nebyty), tak k cizím odběratelům. Společnost disponuje dostatečnou kapacitou pro převzetí, provozování a modernizaci tepelného zařízení.

V rámci správy nemovitostí vede společnost na základě mandátní smlouvy hospodářskou činnost Města Domažlice. Zde nabízíme komplexní řešení správy nemovitostí bytových, nebytových prostor včetně zásobování budov tepelnou energií, rozúčtování nákladů na dodávky energií mezi konečné spotřebitele a zajištění zpracování energetických auditů. V roce 2008 byl pro zkvalitnění těchto služeb pořízen nový software od firmy ANASOFT APR., který nabízí služby na nejvyšší úrovni a individuální přístup ke klientovi. Tento software je využíván též při vedení správy společenství vlastníků, kde bude především využíván k vyúčtování fondu oprav a zpřístupnění on-line zástupcům společenství do vedení účetnictví apod.

Ke správě bytů a nebytových prostor disponuje společnost s provozem údržby, kde je zajištěna služba nepřetržitého dispečinku pro příjem hlášení závad 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Havarijní opravy jsou zajišťovány prostřednictvím pracovníků údržby, opravy většího rozsahu jsou zajištěny dodavatelsky.

Společnost zajišťuje správu objektu MÚ, Katastrálního úřadu v Domažlicích, Dětského dopravního hřiště a objekt Pivovaru.

Široká oblast zmíněných nabízených činnosti vypovídá o pružnosti a dynamickém rozvoji společnosti. Hlavním cílem je spokojenost našich zákazníků a za důležité považujeme kladný osobní přístup našich zaměstnanců k řešení dalších podnětů, připomínek či problémů spojených s činností.

Fotogalerie