Úvod >> Novinky >>

17.03.2011

17.3.2011
Na základě dotazů ohledně časového intervalu (6 hodin) v termínu stanoveném realizační firmou k provedení kontrol nebo revizí plynových zařízení sdělujeme, že podle vyjádření realizační firmy dochází ve stanoveném intervalu k několika opakovaným návštěvám (cyklům) nezkontrolovaných bytů (tzn., že uživatel bytu nemusí být v bytě po dobu celého intervalu, ale dostačuje doba jednoho cyklu).