21.09.2022 Zahájení topné sezóny 2022-2023

V pondělí 19. 9. 2022 byla zahájena topná sezóna, všechny kotelny byly zprovozněny do 7,00 hodin. K zahájení vytápění došlo  v souladu s podmínkami, které definuje vyhláška 194/2007 Sb. v platném znění.

Pro ilustraci -  dle § 2, odst. 2 „se dodávka tepelné energie  zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den“. Tato situace nastala právě v pondělí 19. 9., první a druhý den s průměrnou denní teplotou nižší než 13 °C byla předcházející sobota a neděle. Bohužel, dříve se podle zákona zatopit nedalo.