Provoz ekonomický

Ekonomický provoz zajišťuje komplexní zpracování podvojného účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví je vedeno jak podrobně na hospodaření jednotlivých provozů (případně i jednotlivých středisek na provozech), tak i souhrnně za hospodaření celé společnosti. Výsledky hospodaření jsou čtvrtletně předkládány vlastníkovi ke schválení a na vědomí o hospodaření a řízení společnosti.

Na základě mandátní smlouvy s Městem Domažlice vede účetnictví hospodářské činnosti, provádí a předkládá čtvrtletní uzávěrky, vede veškerou agendu účetnictví bytů a nebytových prostor, zajišťuje vymáhání dlužných pohledávek právní cestou, zprostředkovává prodej bytů apod.Činnost provozu správy zajišťuje administrativu všem provozům společnosti, vede mzdovou a personální agendu a všechny činnosti s tím související. Zpracovává měsíční přiznání DPH, roční vyúčtování dodávek tepla a TUV, přijímá hotovostní platby na pokladně apod.

Společnost dále vede účetnictví 75 společenstvím vlastníků na základě mandátních smluv, kde v ekonomické oblasti zajišťuje tyto služby

  • vedení podvojného účetnictví – kompletní účetnictví (pokladna, bankovní výpisy, přijaté a vydané faktury, vnitřní doklady)
  • zpracování roční účetní uzávěrky, zprávy o hospodaření společenství, roční vyúčtování fondu oprav
  • evidenci vlastníků jednotek, vč.spolubydlících osob, předpis a platby záloh a náklady spojené s užíváním bytu, vedení účetnictví apod.
  • vede evidenci neplatičů, provádí upomínky, výpočet penále, zpracovává podklady pro právní řízení
  • provádí roční vyúčtování spotřeby vody, tepla, služeb nákladů spojených s užíváním bytu (k 30.4. následující roku), vypořádání přeplatků a nedoplatků
  • vyřizuje pojistné události, uzavírá v zastoupení SVJ pojištění domu
  • zpracování podkladů pro poskytnutí úvěrů, stavebních spoření
  • připravuje poklady pro shromáždění vlastníků, příp.zajištění notáře (pozvánky, prezenční listiny apod.)
  • korespondenci s úřady

Fotogalerie

účtárna
účtárna
pokladna